A Csupacsoda magánóvoda hétköznapjait a hozzánk járó gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni igényeinek, megszokott napi ritmusának figyelembe vételével alakítjuk. A napirend és szokásrendszer kialakítása a gyermekekkel közös feladatunk, hiszen az állandóság és kiszámíthatóság nyújt biztonságot a gyermekek számára. 

Az óvodai jelekről…

A Csupacsoda Óvoda nem használ óvodai jeleket, abból a megfontolásból, hogy a gyermekeket ne egy választott állattal, tárggyal, esetleg növénnyel azonosítsuk, hanem a nevükkel. A szülők által leggyakrabban használt megszólítást, becenevet írjuk a gyermek óvodában használt személyes tárgyaira, úgymint fogmosópohár, ágy, de az alkotásokra és az öltöző szekrényükre is a név kerül.

A beszoktatásról…

A beszoktatás a gyermekek ritmusában zajlik. Első néhány alkalommal a gyermeket elkísérő felnőttet is behívjuk a csoportba, hogy az elválás fokozatos legyen. Így a biztonságot nyújtó ölből tudja feltérképezni az új környeztet és az új embereket. Fontos, hogy a gyermekkel érkező felnőtt passzívan, inkább a háttérben, csak a jelenlétével bátorítsa a csoport új kis tagját. Pedagógusaink szeretete néhány nap alatt átsegíti a gyermeket és szüleit az elválás szakaszán.

Az óvodai foglalkozásokról…

A foglakozások tervezését és szervezését a gyermekek igényének, életkori sajátosságainak figyelembevételével alakítjuk. Óvodánkban a nevelés legfőbb elemei és színterei a szabadjáték, a zene, a mese és vers, a mozgás. A tevékenységek kezdeményezése során, a gyermekek érdeklődésüktől függően csatlakoznak a pedagógushoz.

A tervezett tevékenységek után mindig valamilyen kötetlen időtöltés következik, ami szabadjáték és mozgás. Erre azért van szüksége a gyermekeknek, hogy az új ismereteket, élményeket fel tudják dolgozni. Fontos az egészséges egyensúly megtartása.

Az óvodai programokról…

A külön programok szervezése közös feladata a Csupacsoda csapatának, ezek mindig kapcsolódnak az adott évszak szokásaihoz, ünnepköréhez, vagy a nevelési tervezethez (színház, koncert, kirándulás, bábozás, múzeum, nevezetesség stb..). A programokkal a gyermekek világképét és élményeit szeretnénk gazdagítani.

Az ünnepekre való ráhangolódás, mindig családi program. Ezen alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a Csupacsoda Óvodába járó családok közösséggé kovácsolódjanak.

nyitólap