A Csupacsoda magánóvoda hétköznapjait a hozzánk járó gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni igényeinek, megszokott napi ritmusának figyelembe vételével alakítjuk. A napirend és szokásrendszer kialakítása a gyermekekkel közös feladatunk, hiszen az állandóság és kiszámíthatóság nyújt biztonságot a gyermekek számára. 

Az óvodai jelekről…

A Csupacsoda Óvoda nem használ óvodai jeleket, abból a megfontolásból, hogy a gyermekeket ne egy választott állattal, tárggyal, esetleg növénnyel azonosítsuk, hanem a nevükkel. A szülők által leggyakrabban használt megszólítást, becenevet írjuk a gyermek óvodában használt személyes tárgyaira, úgymint fogmosópohár, ágy, de az alkotásokra és az öltöző szekrényükre is a név kerül.

A beszoktatásról…

A beszoktatás a gyermekek ritmusában zajlik. Első néhány alkalommal a gyermeket elkísérő felnőttet is behívjuk a csoportba, hogy az elválás fokozatos legyen. Így a biztonságot nyújtó ölből tudja feltérképezni az új környeztet és az új embereket. Fontos, hogy a gyermekkel érkező felnőtt passzívan, inkább a háttérben, csak a jelenlétével bátorítsa a csoport új kis tagját. Pedagógusaink szeretete néhány nap alatt átsegíti a gyermeket és szüleit az elválás szakaszán.

Az óvodai irányított tevékenységekről…

Az irányított tevékenységbe integrált játékos tanulás tervezését és szervezését a gyermekek egyéni – és életkori sajátosságainak figyelembevételével alakítjuk. Óvodánkban a nevelés legfőbb színtere a szabadjáték, amelyet az óvodapedagógusok – a gyermeki igényeknek megfelelően – megfigyelnek és/vagy bekapcsolódnak. Majd az irányított fejlesztést mindig játékba ágyazott motiváción keresztül kezdeményezik, amelyhez a gyermekek kedvük szerint csatlakozhatnak. Projekttervekkel dolgozunk havi bontásban, amelyekben az alábbi óvodai tevékenységek valósulnak meg hétről hétre: mindennapos mozgásfejlesztés (reflextorna, csoportszobai és tornaszobai torna, választhatóan úszás); ének- zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, mintázás, kézi munka; külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés; mesélés, verselés, anyanyelvi játékok.

A tervezett tevékenységek előtt és után csoportszobai és/vagy udvari szabadjátékot biztosítunk a gyermekeknek, rossz idő esetén pedig a sószobai sóhomokozót veszik birtokba a csoportok. A sószoba egyébként nagyszerű színtere az anyanyelvi fejlesztésnek, mesélésnek, verselésnek is, hiszen a sós levegő még hatékonyabban fejti ki hatását a felsorolt tevékenységek során.

Az óvodai programokról…

Fontos számunkra, hogy a hozzánk járó gyerkőcök saját élményeik során fedezzék fel szűkebb, majd tágabb környezetüket, ezért az irányított tevékenységek mindig valamilyen előzetes óvodai élményszerzést dolgoznak fel, mélyítenek el a gyermeki világképben. Projektekhez kapcsolódva tervezzük az élményszerző sétákat és kirándulásokat, mint például pékségbe, postára, boltba, zöldségeshez látogatás, vagy ellátogatunk vadasparkba, múzeumokba, sőt bábszínházi bérletet is váltunk minden évben a gyerekeknek.

Az ünnepekre való ráhangolódás, mindig családi program. Ezen alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a Csupacsoda Óvodába járó családok közösséggé kovácsolódjanak.

nyitólap