Az alábbi linken lehet a nyílt napokra regisztrálni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo0WX_kXH_54yeaHp-0ItXbmnhmduHohFAmdvnQ-JqhmfMJA/viewform?usp=pp_url

Az óvodai felvételről az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt, melyről a szülőt írásban tájékoztatja.

Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők és a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumok (gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ szám, lakcímkártya, érvényes orvosi igazolás, a szülő személyi igazolványa), a személyes adatok kezelésére a Csupacsoda Óvoda Adatkezelési Szabályzata az iránymutató.