Mindenek előtt a csupacsodaovi@gmail.com email címen szükséges személyes intézménylátogatásra időpontot kérni.

Az óvodai felvételről az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt, melyről a szülőt írásban tájékoztatja.

Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők és a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumok (gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ szám, lakcímkártya, érvényes orvosi igazolás, a szülő személyi igazolványa), a személyes adatok kezelésére a Csupacsoda Óvoda Adatkezelési Szabályzata az iránymutató.