Polcz-Csiszár Katalin vagyok, a képen a gyermekeimmel. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karán végeztem több mint 10 éve, valamint közoktatás vezetői szakvizsgával is rendelkezem. A Csupacsoda Óvoda alapítója és fenntartójaként elmondhatom, hogy egyetlen dolog motivál, az, hogy a hozzánk járó gyermekek harmonikus fejlődéséhez és kiegyensúlyozottságához megteremtsük az ideális feltételeket. Legyenek boldogok, egészségesek és önmaguk, ez a legfontosabb.

 

 


Pedagógusaink: 


Szarka – Tamás Enikő vagyok. Lelkes óvodapedagógusként, óvodavezetőként és édesanyaként azon vagyok, hogy az óvoda minden szintű feltételei a lehető leginkább gyermekközpontúak legyenek. Úgy gondolom, egy óvodavezető, akkor végzi jól a munkáját, ha kiegyensúlyozott, sikerélményekben gazdag gyermekek, pedagógusok és dajkák, egy családként munkálkodnak nap, mint nap. Az elégedett szülők pedig nyugodtan bízzák ránk legféltettebb kincsüket a hét minden napján. Az én gyermekem is a Csupacsoda csapatát erősíti, így halmozottan motivált vagyok a munkám iránt. A gyermekek mindenek felett álló érdeke számomra azt jelenti, hogy – az életkori – és egyéni sajátosságok szerinti – differenciáláson túlmutató alapszükségleteknek rugalmasan tudjunk eleget tenni az óvodai napirendben. Ezekből is leginkább kiemelve az óriási mozgásigény kielégítését, amely szorosan összefügg az óvodai és iskolai sikerélményekkel. Gyermekcsoportban folytatott munkám során leginkább a gyermek belső motivációjára építek, így hatékonyan valósulhat meg az irányított tevékenységbe integrált játékos tanulás, tapasztalatszerzés. 2009-ben végeztem a Debreceni Egyetem óvodapedagógia szakán. Majd mesterdiplomát szereztem kora gyermekkor szakirányú neveléstudományi bölcsészként az ELTE PPK-n, és végül, de nem utolsó sorban a BME – n szereztem meg a közoktatási vezetői szakvizsgámat. Az óvoda szolgáltatásai között szerepel az általam tartott mozgásprogram, amely a csecsemőkori reflexmaradványok felülírásán keresztül hivatott megelőzni, illetve orvosolni a viselkedési- és/vagy tanulási zavarokat. A témában létrehoztam az ‘Óvó néni mindenkinek’ YouTube csatornámat , amelyhez Facebook és Instagram oldal is tartozik.

 

 


Horváthné Banizs Judit vagyok. A Felhőcske csoport óvó nénije. Főiskolai tanulmányaimat Zsámbékon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakán végeztem, 2004-ben. Az óvoda nyitása óta dolgozom az óvodában, ahol engem is elvarázsolt a hely és a meghitt, családias légkör. Óvodapedagógusként fontosnak tartom, hogy a gyermekeknek nyugodt, szeretetteljes légkört teremtsünk, melyben jól érzik magukat, valamint egyéni bánásmóddal és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével biztosítsuk egészséges, harmonikus fejlődésüket.

 

 

 


Benkő Zsófia vagyok, a Felhőcske csoport óvó nénije 2017. májusa óta. Szeretem a gyerekeket. Úgy ahogy vannak. Minden egyes kisgyermek különleges és egyedi, amit a mindennapjaimban láthatok. Csodálatos feladat számomra, hogy szemem láttára nőnek, ügyesednek, tanulnak új dolgokat a világról. Ott lehetek nekik, mikor jó kedvűek és akkor is ha szomorúak. A gyerekek megtanítanak arra, hogy a világot az ő szemükkel lássuk, kis dolgoknak örüljünk, kíváncsiak és játékosak maradjunk. Kreativitással igyekszem kialakítani számukra a harmonikus légkört, környezetet, amiben szívesen játszanak. Szeretek énekelni nekik, alkotni velük, közösen felfedezni új dolgokat. Elfogadást és szeretetet kapnak tőlem, amit sokszorosan kapok tőlük vissza. “Zsófi néni, nagyon szeretlek, te vagy a legjobb barátom.” Számomra ez az elismerés. 

 

 

 


 

Kálócfai Zsófia ,, Szofi” vagyok, a Szivárvány csoport óvó nénije. Számomra az óvodapedagógus pálya egy hivatás, élvezem a gyerekekkel töltött időt és a tőlük kapott hatalmas szeretetet. Célom, hogy munkám során megadjak mindent a gyerekeknek, ami a megfelelő testi, értelmi és érzelmi fejlődésükhöz elengedhetetlen. Óvodapedagógiai diplomámat az ELTE-TÓK-on végeztem angol specializációval.

 

 

 


Vajdáné Kondor Csilla vagyok, az iskola előkészítő csoport pedagógusa. 2016-ban végeztem a Pető Intézetben konduktorként tanító specializációval, 2019-ben pedig a győri Széchenyi István Egyetemen gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak szakirányon.
Konduktorként- vagyis mozgásfejlesztő szakemberként -a fő célom, hogy elsősorban mozgásba ágyazott feladatokon keresztül fejlesszem a gyerekek azon fő képességterületeit, amelyek elengedhetetlenek az iskolakezdéshez. A mozgás a gyerekek lételeme, így sokkal motiváltabban vesznek részt a foglalkozásokon. Gyógypedagógusként színes, változatos, játékba ágyazott feladatokon keresztül igyekszek stabil alapot adni számukra, amelyre majd a tanító nénik bátran építhetnek. Mindemellett pedig anyai szívvel és lélekkel örülök a legapróbb sikereknek, bíztatok és bátorítok, ha kell vigaszt nyújtok egy-egy hosszúnak tűnő óvodai nap során.

 

 

 


Segítő munkatársaink:

 

 

 

 


Prekovics Béláné, Betti néni vagyok. Budapesten élek és dolgozom. A műszaki rajz szakma mellett elvégeztem a dajka képzőt, a Bázis oktatói központban. Közel 12 éve dolgozom dajkaként. Szeretem ezt a munkám, meg van benne a mindennapi kihívás. Jelenleg három éve dolgozom a Csupacsoda Óvodában.  

 

 

 

 


Sörösné Bangó Anita vagyok. 2o19-ben adódott az a lehetőség, hogy elvégezzem a dajka tanfolyamot. Mivel nagyon szeretem a gyerekeket, ezért is nagyon szívesen vállaltam ezt a munkakört. Mindent megteszek azért, hogy nagyon jól érezzék magukat itt nálunk. Igyekszem ebben is segíteni az óvónők munkáját.

 

 

 

 


Jugl-Pető Krisztina vagyok, 2020. Szeptember 1-től bővítem a Csupacsoda Óvoda csapatát, mint a Szivárvány csoport dajkája. Két kisgyermek édesanyjaként otthon érzem magam a gyerekek közt. Igyekszem a gyerekek mindennapjait otthonosabbá varázsolni munkám során.

 

 

 

 


Segítő szakembereink:

 

Dévai Zita vagyok, gyógypedagógus. 2007-ben pszichopedagógia szakos tanárként végeztem, majd 2010-ben autizmus spektrum pedagógiája szakirányú továbbképzésen szereztem oklevelet, 2015-ben pedig szakvizsgázott gyógypedagógus lettem. Az óvoda megnyitása óta segítem a szociális és kommunikációs nehézségekkel hozzánk kerülő gyermekek inkluzív szemléletű integrációját intézményünkben. Hiszem, hogy minden gyermek egyéniség, aki kiaknázandó képességekkel bír, nekünk felnőtteknek feladatunk őket útjukon kísérni és segítségünket megadni optimális fejlődésükhöz