A havidíj az alábbi fakultatív délutáni külön foglalkozásokat tartalmazza:

 1. Zeneovi:
  · Játék és tanulás összekapcsolása
  · Zenei hallás fejlesztése, finomítása
  · Ritmusérzék fejlesztése
  · A mozgás koordinálása, szinkronizált mozgási képesség
  · Finomabb motorikus készségek elsajátítása
  · Absztrakt gondolkodásmód fejlesztése, amely a szavak nélküli esztétikai aktivitások révén alakul ki.
  · A tanár és a tanuló közötti személyes kontaktus kialakítása
  · A csoportban való együttműködés megismerése
  · A hangok tulajdonságainak, azok összetettebb formáinak megfigyelése.
  · Az egyszólamúságban és többszólamúságban való tájékozódás
  · A hang és mozgás összefüggésének megértése.
  · Felfedezni a zene mesélő erejét
  · A gyerekek zenei megértésének fejlesztése. A zene sajátos nyelvén elmesélt történetek megértése.
  · A zenehallgatás örömére való tanítás
  · Improvizációs készség fejlesztése, a gyerekek alkotókedvének bátorítása.
  · Különböző hanghatásokkal való megismerkedés és azok kifejezőerejének érzékelése
  · Különböző hangszerekkel való megismerkedés
  · A hangszeren való játék örömének felfedezése
  · A koncertlátogatásokra való felkészítés
 2. Angol:
  Annyira élvezik a foglalkozásokat, hogy közben észre sem veszik, hogy angolul tanulnak! A gyermekek minden érzékszervükkel szívják magukba az angolt, már óvodásként. Gyakorolják az első szavaikat, és egyre nagyobb szókészletet halmoznak fel. Ennek záloga a zene, a mozgás, a játék és a pozitív megerősítés. A gyerekek az angol nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg. Gyakorolják a helyes kiejtést és az angol mondatszerkezet alapjait sajátítják el.
 3. Néptánc: Az Így tedd rá! program célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a gyermekek mozgáskészsége, miközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját.  Közben nagyban fejlődik a mozgáskoordináció, a játékkészség, a ritmika, a zenei hallás, de hatással van a szociális készségekre is. A népi játék és néptánc oktatás azonban nem csupán a mozgás fejlesztése és az ismeretanyag átadása. A mondókák által fejlődik a beszédkészség, a párbeszédes játékokban a kommunikációs készség, a mozgásos játékok által a mozgáskoordináció, a feladatok által szabálytisztelet, önfegyelem és a csoportos viselkedési formák is kialakulnak. A szövegek által gyarapodik a gyerekek szókincse, szövegértése, fejlődik a fogalomtáruk. Fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük, mely segítséget nyújt a matematika főbb elemeinek megértéséhez. A népi játékok és a népdalok komplex ismereteket közvetítenek.

4. Furulya:A furulya ideális hangszer bármely korosztálynak. A kezelése egyszerű, a lehető leghamarabb lehet sikerélményt elérni, és alkalmas kezdő hangszernek, illetve önállóan is megállja a helyét. Az együtt zenéléshez is alkalmas dallamhangszer, de akár énekhangot is lehet vele kísérni, így a közös zenélésből is kiveszi a részét. A gyerekeknél a cél, hogy megismerkedjenek a hangszerrel, annak alapvető kezelési módjaival, illetve a kottaolvasással, és az alapvető hangszeres-, és zeneelmélettel. Hogy a tanulás ne legyen olyan száraz, az évkör ünnepeinek népdalain, illetve egyszerűbb etüdökön, akár könnyűzenei dalokon keresztül sajátíthatják el az ismereteket. Kizárólag az utolsó óvodai évben!

Plusz költséggel járó külön foglalkozások:

 1. Úszás: Választható foglalkozás óvodánkban, már 3 éves kortól lehet csatlakozni. Az úszást szakképzett úszásoktató végzi egy általunk bérelt uszodában. A vízhez szoktatás az elsődleges célunk, játékos, gyakorlatokon keresztül, a gyermekek ritmusához igazodva. A vízbiztonság kialakulása után az oktató az úszócsoport gyermekeinek differenciáltan, tehát egyéni haladási ütemben segít elsajátítani a különböző úszásnemek technikáit. A legfontosabb, hogy ne kötelezettség, hanem örömforrás legyen gyermekeink számára az úszás, hiszen hosszútávon fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, megtartásában, mint mozgásos cselekvés a személyiséget is komplexen és sokoldalúan fejleszti. Az óvodáskor végére egyes esetekben ajánlást tehet az oktató, a gyermeknek a sportválasztásra.
 2. Hangpancsi:

Ez egy relaxációs hangsúlyú hangterápia, amelyben a spontán hatások általános támogatásától elmozdulunk a pedagógiai környezetben megfogható és szükséges cél felé. A vonatkozó stresszkezelési programok ide vonatkozó elemeit beépítjük a (kicsiknek kialakított!) hangterápiás foglalkozás forgatókönyvébe. 4 éves kortól ajánlott!

Milyen fejlesztő hatásai vannak a hangterápiás eszközöknek?

 • – A hangtálakkal való játék növeli a kreativitást
 • – A magatartási és viselkedési problémákat javíthatja
 • –  Enyhítheti a tanulási, és koncentrációs zavarokat
 • – Fejleszti a hallásfigyelmet.
 • – Fejleszti az önfegyelmet
 • – Csökkenti a feszültséget és segíti a stresszkezelést
 • – Mélyíti a társas kapcsolatokat
 • – A hangok, rezgések általi ellazulás csillapíthatja a félelmeket, a belső nyugtalanságot.
 • – Kitágítja a képzeletet
 • – Fejleszti a testsémát
 • – Fejleszti a téri orientációt
 • – Segíti a befelé figyelést

3. Jóga és Gerinctorna gyakorlatok, integrált torna:

 • Javítja-fejleszti a kombinációs-koordinációs készséget.
  Erősíti a mélyen fekvő tartóizmokat(pl:mire a gyermek iskolába megy elbírja az iskolatáskát)
 • Fejleszti az összpontosító készséget
 • Segít az íráskészség kialakulásában-fejlesztésében.
 • Harmonizálja a Bal-Jobb agyféltekét
 • Egy spirituális rendszert, melyben szerepel a mozgás, az éneklés és a vizualizáció, továbbá a helyes pontos légzés alkalmazása
 • Együtt, kéz a kézben megőrizni (megteremteni) az egészséges- boldog-kiegyensúlyozott belső és külső harmóniát.

4. Foci: A futball egy csapatsport, amelyet a gyerekek elsajátítanak az edzések során. Kezdetben arra összpontosítunk, hogy megtanuljuk irányítani a labdát, javítsuk az egyensúlyozási képességeinket, szórakoztató játékokon keresztül használjuk mindkét lábunkat. Később néhány új készséget és trükköt is elsajátítanak a gyermekek, ahogyan egyre nő az önbizalmuk az év során. Az foglalkozásokat az Astra Fc edzői tartják.

5. Korcsolya: Hamarosan …

A fenti foglalkozásokat – az úszás és foci kivételével – saját óvodapedagógusaink tartják.

 • A választható foglalkozások sora évente változik, érdeklődéstől függően.