Angol és Német nyelvű foglalkozások azoknak a gyermekeknek ajánlott, akiknek a beszédfejlődése a korosztályának megfelelő szintet mutat. Professzionálisan kidolgozott és a gyermekek anyanyelvi beszédfejlődését leképező módszerrel tanító pedagógus, játékos, zenés foglalkozásain megismerkedhetnek, és elsajátíthatják a gyermekek az angol és a német nyelv alapjait.

Tartásjavító torna, melyet a legkisebbek számára ajánlunk. A játékos torna során a gyermekek ritmikus, mondókákat és énekeket kísérő mozgásokat sajátítanak el, eközben gyakorolva a testrészeket, irányokat, mozgáselemeket, mely elősegíti a testtudat kialakulását, a téri orientációt.

Úszás is választható foglalkozás óvodánkban, 4 éves kortól ajánljuk a gyermekek számára. Az úszást szakképzett úszásoktató végzi egy általunk bérelt uszodában. A vízhez szoktatás az elsődleges célunk, játékos, gyakorlatokon keresztül, a gyermekek ritmusához igazodva. A vízbiztonság kialakulása után az oktató az úszócsoport gyermekeinek differenciáltan, tehát egyéni haladási ütemben segít elsajátítani a különböző úszásnemek technikáit. A legfontosabb, hogy ne kötelezettség, hanem örömforrás legyen gyermekeink számára az úszás, hiszen hosszútávon fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, megtartásában, mint mozgásos cselekvés a személyiséget is komplexen és sokoldalúan fejleszti. Az óvodáskor végére egyes esetekben ajánlást tehet az oktató, a gyermeknek a sportválasztásra.

Ritmikus gimnasztika, mely a kisóvodáskorban az alapvető gimnasztikai gyakorlatok elsajátítására helyezi a hangsúlyt, mely bármely sportág alapja. A nagyobb gyerkőcök az edző vezetésével, már tanulhatnak egyszerű koreográfiákat, melyben a zenére történő mozgás öröme a legfőbb motiváció.

Sakk foglalkozás, amit a legnagyobbaknak ajánlunk (5éves kortól). Egy olyan játék, ami sokrétűen fejleszti a gyermekek logikus gondolkodását, figyelmét, memóriáját, valamint megtanít örömmel nyerni, és emelt fővel veszteni. A foglalkozások során megismerkednek a gyermekek az alapvető szabályokkal, lépésekkel és utána mehet az agyat edzésben tartó játék.

  • A választható foglalkozások sora évente változik, érdeklődéstől függően.