Minden napunkat más téma köré szervezzük, mely áthatja az aznapi tevékenységeinket.

HÉTFŐ: KEDD: SZERDA: CSÜTÖRTÖK: PÉNTEK:
Külső világ megismerése Játékos angol Zene, ének,tánc Mese-vers Matematika

A tevékenységeket előre tervezzük, és a gyermekeket “megkínáljuk” az adott témával. A gyerekekre bízzuk a választást, hogy egy tevékenységnek aktív, vagy passzív résztvevői lesznek. A hozzánk járó gyermekek számára szeretnénk mindent megmutatni a világból, amire kiváncsiak, ami érdekli őket. Minden kérdésükre szeretnénk válaszolni, tudásszomjukat csillapítani, és érdeklődésüket folyamatosan ébren tartani.

A kíváncsiság és az érdeklődés a kiapadhatatlan erőforrás, amely a valódi intelligenciát működteti és meghatározza.

Külső világ megismerése

A környezettel való ismerkedés áthatja az óvodai élet egészét. Az udvari játék, séták, kirándulások, gyűjtések, kézműves foglalkozások során felhasznált termések, sokféle alkalmat kínálnak az óvónőnek arra, hogy ráirányítsa a gyermekek figyelmét a természetes és mesterséges környezet csodáira. A gyermek a tapasztalat útján szerzett ismeretei válnak igazi tudássá. Szeretnénk fenntartani és megőrizni a gyermekeink ösztönös kíváncsiságát, azzal, hogy újabb és újabb izgalmas élményekkel, ismeretekkel tápláljuk azt.

Vizuális nevelés

Óvodánkban különös figyelmet fordítunk a vizuális nevelésre. Külön kézműves sarkot alakítottunk ki gyermekek számára, ahol a szabadjáték ideje alatt is, igény szerint, önállóan alkothatnak. Az alkotás az önkifejezés eszköze, melyet mindig nagy csodálattal, elismeréssel, szeretettel fogadunk a gyermekektől, ezzel is bátorítva őket. Tevékenységeink között szerepel a rajzolás, festés, gyurmázás, agyagozás, tésztagyúrás, gyapjúkép készítés, nemezelés, barkácsolás, szövés, mintázás, minden, ami a gyermek számára izgalmas.

Zene, ének, tánc

A zene éltetően hat, életerőt adva. A zenei foglalkozás mindig dallamos köszönéssel kezdődik, ahol minden gyermeket egyenként megszólítunk és köszöntünk a zenei körben, ezzel segítve a ráhangolódást. A gyermekek a foglalkozás során nem csak a fülükkel és a szemükkel tapasztalhatják meg a hangszerek tulajdonságait, hanem mindenkinek van lehetősége kipróbálni azokat. A gyermekdalok és mondókák ritmusa minden gyermeket elvarázsol és mozgásra buzdít. Szeretnénk örömet okozni és élményeket adni gyermekeink számára a zenén keresztül is.

Mese-vers

A meseolvasás közben a gyermek belső képeket készít a meséhez, fantáziál. Minden életkorban másfajta mesére van szüksége a gyerekeknek. A mesélés a mindennapjaink részét képezik, hiszen elalvás előtt évszakhoz, az adott ünnepkörhöz, vagy az adott témához kapcsolódik a kiválasztott mese. A délelőtti meseolvasás és bábozás a mesesarokban zajlik, mindenki a saját mesepárnáján varázsolódhat el a mese teremtette világba. A gyermekekkel szertartásszerűen a gyertyagyújtás után egy rövid versike kíséretében lépünk át a mesebirodalmába.

Anyanyelvi fejlesztés

Az anyanyelvi fejlesztés az óvodai élet minden tevékenységi területén megjelenik. Tudjuk, hogy az anyanyelvi fejlettség megfelelő szintje az írás és olvasás megtanulásának a legmeghatározóbb feltétele, valamint szoros összefüggések vannak az anyanyelvi fejlettség, a tanulási képességek és az absztrakt gondolkodás között. A foglakozások keretein belül a beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése a gyermekek számára izgalmas, változatos módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, különböző tevékenységformákkal, spontán beszédhelyzetekkel valósul meg. Nagy hangsúlyt fektetetünk gyermekeink nyelvi, és kommunikációs képességeinek kibontakoztatására.

Mozgás

A mozgás, a sport érték; a szabadidő hasznos, értékes eltöltésében, az egészség megőrzésében, annak megtartásában, az egészséges életmódra nevelésben, és az életvédelemben is kiemelten fontos szerepet tölt be és fegyelemre, önkontrolra, kitartásra nevel és megtanít küzdeni egy célért. Nem mindegy azonban, hogy mikor, milyen mozgási lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a testi adottságokat, a terhelhetőséget, érettséget és az érdeklődést is. Ezeket figyelembe véve kínáljuk fel gyermekeink számára, életkoronként eltérő formában a következő mozgási, sportolási lehetőségeket.

3-4 éves korban a szimmetrikus mozgások ajánlottak, melyek egyaránt igénylik mindkét agyfélteke fokozott működését. Lényeges, hogy ezek természetes mozgások legyenek, melyek nem terhelik egyenetlenül és ebből kifolyólag nem okoz deformitást, nem megterhelőek a csontozat és izomzat számára. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy ebben a korban még rövidebb ideig tudják a figyelmüket összpontosítani, nehezen tűrik a monoton jellegű moz­gásokat. Így érdemes a több szabad, lendületes mozgást engedő, játékos, ritmusos, dalokkal és mondókákkal kísért irányított mozgást választani a gyermekeknek.

4-5 éves korban a gyermekek közösségbe való beilleszkedése a mindennapok szabályainak megértése és betartása már rutinszerűvé válik. Ekkor ajánlott bevezetni olyan mozgásformákat, amihez irányított figyelem, önfegyelem, valamint szabálytartás is szükséges. Kitűnő vá­lasztás ebben az életkorban az úszás, melynek a vízhez szoktatás, illetve a vízbiztonság kialakítása az elsődleges célja, illetve a ritmikus gimnasztika játékos bevezetése.

5-6 éves korban előtérbe kerülnek azok a gyakorlatok, amelyek kifejezetten a mozgáskoordinációt, a koncentrációt segítik és erősítik. Sor kerülhet már az úszásnemek elsajátítására, a különböző labdajátékok alapjainak megismerésére, valamint az eddigi játékos sport foglalkozások sportág specifikus gyakorlatainak bevezetésére.

Angol  nyelvű foglalkozások 

Professzionálisan kidolgozott és a gyermekek anyanyelvi beszédfejlődését leképező módszerrel tanító pedagógus, játékos, zenés foglalkozásain megismerkedhetnek, és elsajátíthatják a gyermekek az angol nyelv alapjait.